Totus' specialisatie ligt op het gebied van XLA, SLA en KPI gerelateerde vraagstukken. Door het kunnen opereren tussen de partijen en continu hoor en wederhoor toe te passen, wordt goed duidelijk wat er nodig is. Of het nu voor de aanvankelijke inrichting is, of bij een geschil over het naleven van de afspraken. Verder begeleidt Totus aanbestedingen en het inrichten of innoveren van de Governance. Dus wanneer men organisatorisch op elkaar is aangewezen, nu of in de toekomst, is het raadzaam de relatie op waarde te schatten en te laten faciliteren door een professional. Je kan het vaak maar één keer goed doen.

 

Wanneer continuïteit van het grootste belang is

Mediation.png

Contractbemiddeling en 

conflictbemiddeling

Contractbemiddeling van Totus richt zich op zowel nieuwe als bestaande afspraken en de ondersteuning daaromheen. Veel van dit soort zaken hebben een 'klant of opdrachtgever versus leverancier' karakter. Dit kan zowel van business to business (B2B) zijn, als van business to consumer (B2C). Totus ondersteunt ondernemers en particulieren bij het aangaan van contracten, zo voorkomt u conflict. Is er echter sprake van een bestaand geschil, aarzel dan niet en neem contact op om te zien of er een mogelijkheid is het op te lossen. De aankoopondersteuning is een meer specifieke dienst, die voornamelijk wordt aangeboden bij verbouwingen of de aankoop van luxe goederen. Dit loont verassend snel en biedt tevens rust en zekerheid.

 
Life Coach

Succesvoller door het maken van strategische keuzen

Succes is de uitkomst van keuzes. Daarom ligt het voor de hand de focus te leggen op de besluitvorming. En daar zijn technieken voor. Ga aan de slag met het in praktijk brengen van methoden en techniek als: LeanSixSigma, S&OP, SCRUM en meer. Zonder dat de nadruk er op ligt. Het is gelukt dit middels een relatief natuurlijk, meer intrinsiek proces mee te geven aan de cursisten. Anders gezegd is het een relaxte, maar bijzonder effectieve coaching om succesvoller te worden in het maken van de juiste afwegingen. 

 

OVER

Totus Mediation is onderdeel van Totus Consultancy en wordt geleid door Jordi Zwart te Noordwijk - geregistreerd bij de MfN. Jordi is zeer ervaren met het doen van internationale aanbestedingen en het opzetten en onderhouden van (strategische-) partnerschappen met en voor partijen als Apple, KPN, DUO en Asurion. Het onderhandelen op uitersten bestempelt hij als ouderwets. "Wie het onderste uit de kan wil hebben... Desalniettemin moet je wel echt scherp hebben wat de financiële en operationele implicaties zijn". En vanuit zijn achtergrond als spreker voor het Institute of Business Forecasting (IBF), kan Jordi daar ook over langere termijn, uitstekend over adviseren.

Jordi-538.jpg