top of page

Mediation

Totus Mediation is in 2019 MfN Geregistreerd en heeft ruime ervaring met het doen van mediations en bemiddeling. Wij zijn naast de MfN methode, gespecialieerd in de Amerikaanse methode van mediation, hetgeen zich erg goed leent voor grootzakelijk. 

In de complexe wereld van het niet kunnen nakomen van afspraken en geschillen over afspraken, biedt een gevarieerde benadering van mediation vaak de sleutel tot succes. Helemaal waar het gaat om grote publieke en private organisaties en in het internationale verkeer. De samensmelting van het Amerikaanse, Zweedse en MFN-model creëert een uniek kader dat optimaal is voor dergelijke situaties.

Het Amerikaanse model legt een sterke focus op resultaatgerichte oplossingen. In corporate settings, waar de inzet vaak hoog is en concrete uitkomsten worden verlangd, komt deze benadering goed van pas. Dit model gaat recht op het doel af en streeft naar snelle, meetbare oplossingen.

Het Zweedse model is informeler en legt de nadruk op de autonomie van partijen, wat het bijzonder geschikt maakt voor internationale en ethische kwesties. Wanneer verschillende culturen en zakelijke normen elkaar ontmoeten, biedt deze evenwichtige aanpak een brug tussen de verschillende belangen en verwachtingen.

Het MFN-model uit Nederland is diepgeworteld in consensusvorming en samenwerking. In situaties waar de nuances en belangen van elke partij zorgvuldig moeten worden overwogen, biedt dit model een platform voor grondige dialoog en wederzijds begrip.

Door deze drie modellen te combineren, kan Totus een flexibele en aanpasbare mediationaanpak creëren. Het stelt onze mediator in staat om zich aan te passen aan de specifieke eisen van elk geschil, of het nu gaat om het snel bereiken van een oplossing of het zorgvuldig navigeren door gevoelige onderhandelingen.

 

In de uitdagingen van grootzakelijke en internationale mediation is deze gecombineerde aanpak niet alleen efficiënt, maar ook uiterst effectief gebleken.

MfN Mediation, Zakelijke Conflictbemiddeling, Dagvoorzitter, Corporate Mediation, Registermediation - mediator, MfN mediator en Registermediator Grootzakelijk. SLA, KPI conlicten, disputen.

MfN Mediation, Zakelijke Conflictbemiddeling, Dagvoorzitter, Corporate Mediation, Registermediation - mediator, MfN mediator en Registermediator Grootzakelijk. SLA, KPI conlicten, disputen.

MfN Mediation, Zakelijke Conflictbemiddeling, Dagvoorzitter, Corporate Mediation, Registermediation - mediator, MfN mediator en Registermediator Grootzakelijk. SLA, KPI conlicten, disputen.

Als de relatie het waard is; los het samen op.

bottom of page