top of page

Zakelijke Mediation: de win-win benadering versus win-verlies in geschillenbeslechting

Het zakelijke landschap is complex en vaak vol uitdagingen, met name wanneer het gaat om geschillen tussen partijen. Deze geschillen kunnen de bedrijfscontinuïteit beïnvloeden en leiden tot aanzienlijke financiële en reputatierisico's. Hier komt zakelijke mediation om de hoek kijken, een vorm van conflictoplossing die kan dienen als een constructief alternatief voor het inschakelen van een advocaat. In dit artikel bespreken we de unieke voordelen van mediation en leggen we uit hoe het verschilt van de traditionele advocatuur, voornamelijk in de context van 'win-win' en 'win-verlies' scenario's. We zullen ook het bekende 'Prisoners’ Dilemma' aanhalen om het belang van samenwerking in conflictresolutie te onderstrepen.

Zakelijke bemiddeling en mediation bij Totus Mediation
...de echte win win

Wat is Zakelijke Mediation?

Zakelijke mediation is een vertrouwelijke, flexibele en vrijwillige vorm van geschillenbeslechting, waarbij een onpartijdige derde partij (de mediator) de communicatie tussen de conflicterende partijen faciliteert. In tegenstelling tot een juridische procedure, waarbij een advocaat en rechter betrokken zijn, stelt mediation partijen in staat om samen tot een oplossing te komen die voor beide zijden acceptabel is. Bij Totus Mediation combineren we de krachtige technieken van het Amerikaanse mediationmodel met de strikte normen van het Mediation Federatie Nederland (MfN) om een uitgebalanceerde, effectieve benadering van conflictresolutie te bieden.


Mediation versus Advocatuur: Win-Win versus Win-Verlies

Een kernverschil tussen mediation en advocatuur is de benadering van het geschil. In de advocatuur is het doel meestal om te 'winnen', wat vaak leidt tot een 'win-verlies' situatie: een partij wint, terwijl de andere verliest. In zakelijke mediation streven we naar een 'win-win' situatie waarbij beide partijen baat hebben bij de oplossing.


Het Prisoners' Dilemma

Het 'Prisoners' Dilemma' is een klassiek voorbeeld in de speltheorie, waarbij twee gevangenen moeten kiezen tussen samenwerken of elkaar verraden om hun eigen straf te minimaliseren. Als beide kiezen voor samenwerking, is de uitkomst voor beiden beter dan wanneer ze elkaar verraden. Dit dilemma onderstreept het belang van samenwerking en het zoeken naar 'win-win' uitkomsten, een fundament van mediation.


Conclusie

Mediation biedt een alternatieve route voor geschillenbeslechting die kan resulteren in duurzamere, meer constructieve uitkomsten dan de traditionele juridische aanpak. Het is een flexibele, kostenbesparende en minder tijdrovende methode die streeft naar een 'win-win' scenario voor alle betrokken partijen. Bent u geconfronteerd met een zakelijk geschil? Overweeg dan Totus Mediation als uw partner in effectieve en professionele conflictoplossing.

bottom of page