top of page

Het Verband tussen Process Mining en Mediation

Wanneer zakelijke partners verwikkeld raken in geschillen over de naleving van SLA's en KPI's, fungeert process mining als een objectieve en betrouwbare bron van informatie. Het verzamelt, analyseert en visualiseert data over daadwerkelijke bedrijfsprocessen en prestaties, waardoor een solide basis voor analyse en discussie ontstaat. De techniek maakt inconsistente percepties en misverstanden inzichtelijk en voorziet mediators van feitelijke inzichten die nodig zijn om efficiënt en doelgericht te bemiddelen.


process mining by totus mediation
process mining

Wat is Process Mining

Process mining is een krachtige analysetechniek die gebruikmaakt van digitale sporen, achtergelaten door verschillende IT-systemen binnen een organisatie. Het stelt experts in staat om bedrijfsprocessen nauwkeurig in kaart te brengen en te analyseren. En biedt een uniek inzicht in de werkelijke prestaties en efficiëntie van deze processen. Met process mining kunnen organisaties niet alleen zien hoe hun processen zouden moeten verlopen (het zogenaamde 'conceptionele' proces), maar ook hoe deze processen daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk. Dit verschil tussen theorie en praktijk is vaak de bron van veel geschillen over SLA's en KPI's. Het biedt een transparant, objectief en feitelijk beeld, waardoor het een waardevol instrument is in situaties waar interpretatieverschillen en misverstanden een rol spelen. Door de werkelijke gang van zaken zichtbaar te maken, legt process mining een solide basis voor verbetering, optimalisatie en, in het geval van geschillen, voor eerlijke en constructieve mediation.


Voordelen voor Zakelijke Mediation

  • Objectieve Basis voor Discussie: Met process mining komt de werkelijkheid van operationele processen aan het licht. Het transformeert ruwe data naar begrijpelijke en interactieve visualisaties van processen, die fungeren als een neutrale grond voor dialoog. Deze objectiviteit is cruciaal om emotionele of subjectieve interpretaties te elimineren, wat leidt tot een meer rationele en op consensus gebaseerde probleemoplossing.

  • Identificatie van Knelpunten: In de complexiteit van zakelijke operaties raken essentiële details vaak verloren of misinterpreteerd. Door de exacte punten van frictie of niet-naleving te identificeren, faciliteert process mining een diepgaand begrip van de specifieke problemen die tot het geschil hebben geleid. Het werpt licht op gebieden die verbetering behoeven en biedt een weg naar duidelijke en meetbare oplossingen.

  • Efficiëntie in Resolutie: Het voordeel van een data-gedreven aanpak is de verkorting van de tijd die nodig is om tot de kern van een geschil te komen. Mediators kunnen sneller en accurater werken, waardoor het proces van conflictresolutie soepeler en efficiënter verloopt. De gegenereerde inzichten uit process mining kunnen direct worden vertaald in verbeteringsplannen, die door alle partijen kunnen worden gevolgd en gevalideerd.


Hoe werkt het in praktijk

Binnen Totus Mediation kunnen we process mining als een integrale stap in onze mediationaanpak toepassen. Aan het begin van het traject zetten we de technologie in om een grondige analyse uit te voeren van de bestaande processen en prestatie-indicatoren die relevant zijn voor het geschil. Deze analyse brengt de feitelijke prestaties, afwijkingen en mogelijke verbeterpunten aan het licht, wat als uitgangspunt dient voor mediationgesprekken. Met deze feitelijke onderbouwing kunnen partijen gefundeerde beslissingen nemen en samenwerken aan constructieve oplossingen.


Conclusie

In de arena van zakelijke mediation is process mining een uitstekende waardetoevoegende technologie, die zorgt voor transparantie, objectiviteit en efficiëntie in de resolutie van geschillen rond SLA's en KPI's. Totus Mediation gebruikt deze geavanceerde tool om een brug te bouwen tussen conflicterende partijen, waardoor de weg vrijgemaakt wordt voor wederzijds begrip, samenwerking en duurzame oplossingen voor zakelijke uitdagingen.


Neem contact op met Totus Mediation voor meer informatie over onze unieke aanpak en hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw zakelijke mediationbehoeften.

Comments


bottom of page