top of page

De kunst van Mediation bij SLA/KPI geschillen

In de dynamische wereld van grootzakelijke en corporate relaties zijn Service Level Agreements (SLA's) en Key Performance Indicators (KPI's) de ruggengraat van vele samenwerkingen. Ze stellen heldere verwachtingen en zorgen voor meetbare prestaties. Maar wat gebeurt er als deze niet worden nagekomen? Hier komt de cruciale rol van een MfN Registermediator naar voren.
Het Belang van SLA's en KPI's Voordat we de complexiteit van de geschillen induiken, is het essentieel om het belang van SLA's en KPI's te erkennen. Deze instrumenten zijn niet slechts formele documenten; ze vertegenwoordigen de kern van zakelijke afspraken, en waarborgen dat diensten en producten voldoen aan afgesproken normen. En laat helder zijn, dit gaat niet over cijfers om mensen op af te rekenen, maar 'metertjes' op de cruciale plekken van de uitvoering ter controle en verbetering.


Waarom Geschillen Ontstaan Geschillen over SLA's en KPI's ontstaan niet altijd door nalatigheid. Marktveranderingen, externe factoren of onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben op de prestaties van een organisatie. De gevolgen van het niet nakomen van deze overeenkomsten kunnen echter aanzienlijk zijn, variërend van financiële sancties tot het verbreken van langdurige zakelijke relaties en continuiteïtsproblemen.


De Rol van Mediation In plaats van direct naar de rechtbank te stappen – wat vaak kostbaar, tijdrovend en schadelijk voor de relatie kan zijn – biedt mediation een alternatieve aanpak. Als MfN Registermediator gespecialiseerd in dit gebied, ligt de focus op:

  1. Begrip creëren: Door beide partijen te helpen hun perspectieven en zorgen te communiceren, wordt er een omgeving van begrip en erkenning gecreëerd.

  2. Oplossingsgericht denken: In plaats van te focussen op wie er gelijk heeft, richt mediation zich op het vinden van werkbare oplossingen voor beide partijen.

  3. Toekomstgerichte samenwerking: Het einddoel is niet alleen om het huidige geschil op te lossen, maar ook om een basis te leggen voor toekomstige samenwerking, waarbij dergelijke geschillen kunnen worden voorkomen.

Conclusie Het niet nakomen van SLA's en KPI's kan voor grote spanningen zorgen in zakelijke relaties. Echter, door te kiezen voor mediation kunnen partijen een constructieve, toekomstgerichte oplossing vinden die de zakelijke relatie respecteert en herstelt. In een wereld waar relaties net zo waardevol zijn als contracten, biedt mediation de brug tussen misverstanden en succesvolle samenwerkingen.

bottom of page