MfN Register Mediation

Iedereen in Nederland mag zich mediator noemen, maar niet iedereen is een MfN Registermediator. Bij Totus Mediation voldoen we aan alle eisen die gesteld zijn door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en zijn we MfN Geregistreerd. Zo kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit uw verzekeraar of middels een toewijzing. 

Wat mag u verwachten

Op het moment dat beide partijen instemmen met mediation, volgt een vrijblijvend intake gesprek. Op een gemeenschappelijk overeengekomen locatie maken we kennis met elkaar en bespreken wat mediation inhoudt en welke MfN-spelregels er gelden. Nadat er is besloten met elkaar in zee te willen gaan, wordt de MfN Overeenkomst ondertekend. Hierin staan onder andere afspraken over de geheimhouding, vrijwilligheid, betaling, ieders rechten & plichten en zaken over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de mediator. Eenmaal getekend start het officiële MfN Registermediation traject. 

De mediation bestaat uit een aantal gesprekken, minimaal 2, waarbij de mediator het proces begeleidt en de partijen zich voornamelijk tot elkaar wenden tijdens het gesprek. De door de MfN zorgvuldig getoetste -en wetenschappelijk onderbouwde vraagstelling, zorgt ervoor dat alle relevante zaken boven water komen. Zo ontstaat er een situatie waarbij de partijen meer inzicht krijgen in elkaars strandpunten en ideeën. Na het bespreken van alle aangedragen issues, wordt overgegaan naar de ´onderhandelingsfase´, de fase waarin de mogelijke oplossingen worden besproken. Er kan in dit stadium nog altijd worden teruggegaan naar de vorige fase als dit nodig blijkt. Na de onderhandelingsfase komt de afsluitende fase, waarbij de afspraken worden samengevat en vastgelegd in het vastleggingsdocument. In gevallen waarbij er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld een verdeling van goederen, diensten, of omgang, wordt er ook een Vaststellingsovereenkomst getekend. Deze wordt altijd geregistreerd bij het MfN en kan ook nog bij de notaris bekrachtigd worden in geval van eventuele juridische implicaties en kan het worden ingediend bij een rechter in geval van een scheiding of omgangsregeling.

Het voordeel van MfN Registermediation ten opzichte van andere vormen van bemiddeling of interventie, zoals via een advocaat, is dat de oplossing tot stand is gekomen door gelijke inbreng van beide partijen. Er kan ook alleen getekend worden als beide partijen het eens zijn met het resultaat van de mediation. Daarnaast spelen ook de kosten vaak een belangrijke rol, er is één mediator en die wordt vaak door beide betaald, zo bent u bij Totus voor €80,- p.u. per persoon al verzekerd van professionele hulp. Partijen die door middel van mediation tot een oplossing zijn gekomen, hebben (langdurig) geen conflict meer. 

Specialiteiten

Zakelijke Bemiddeling

Business Meeting

De kracht van Totus Mediation is zonder twijfel het bemiddelen van zakelijke geschillen tussen partners, leveranciers en andere stakeholders. Uiterst deskundig en met gevoel voor de enorme belangen die relaties hebben op de bedrijfsvoering lossen wij conflicten duurzaam op. Bij aanvang van de samenwerking ondersteunen wij de contractonderhandelingen en kunnen wij als geen ander de operationele gevolgen in kaart brengen. Tijdens het verloop van de samenwerking zijn we er om te helpen bij het niet nakomen van de contractuele verplichtingen en de SLA's. Door de schat aan ervaring met betrekking tot International Corporate Contracting en Stakeholder Management, is er eigenlijk geen enkele andere partij of dienst die u op dit vlak, zo deskundig kan ondersteunen. 

Relatiebemiddeling

Family at a Beach

Wat je dierbaar is koester je. Hoe moeilijk het soms ook is om toe te geven dat je relatie niet meer zo loopt als je zou wensen, is het van essentieel belang tijdig de irritaties te bespreken. Mensen gaan door verschillende fasen in het leven en niet iedereen ondergaat dit op hetzelfde moment. Zo kan het dat je partner je niet meer begrijpt en visa versa. Onvrede leidt tot ergernis en al snel blijf je in dezelfde vaste patronen met elkaar discussiëren . Doorbreek dit patroon en laat je bijstaan door een expert die rechtshalve ook uiterst discreet is. Geen zalvende technieken, maar een pragmatische doch prettige aanpak om jullie weer nader tot elkaar te brengen. Het is echt zo belangrijk dit tijdig te doen...

Deal-making

Elderly Couple Contract

Het is helaas niet ongewoon een overeenkomst te sluiten, waarbij de andere partij monetair gewin als primair doel heeft. Zeker wanneer je niet thuis bent in de materie, kun je al snel in goed vertrouwen te veel betalen voor een dienst of goed. De Deal-making van Totus Mediation is primair bedoeld om een eerlijke deal te bedingen. Niet te veel en niet te weinig, want ook daar betaal je uiteindelijk de prijs voor.  Sta je op het punt een luxegoed aan te schaffen en wil je strategische of tactische ondersteuning, laat je dan bijstaan door een expert. Voorkom ellende met aannemers en zorg dat alle afspraken helder zijn voor beide partijen, want ook de aannemer zelf zit in de regel niet te wachten op gedoe. Samen maak je de goede deal. Sommige zaken gaan makkelijker als je ze uitbesteedt. Laat je ontzorgen.

Contact Totus Experts Mediation
  • Facebook
  • Instagram

2018 - Totus Mediation & Coaching

info@totusconsultancy.nl

071-3626895 | app 06-24807815

KvK 75618206 

BTW NL002064587B13

Crosspoint Offices Noordwijk

Jonckerweg 14, 2201 CZ - Nederland

webdesign by Totus Consultancy

LinkedIN.png