top of page

Contract

Het begint met een verschil van inzicht over de uitvoering van een afspraak. Laat het niet eindigen met impact op de bedrijfsvoering en continuïteit.

Wanneer men een contract opstelt, wordt er vaak gedacht aan de directe behoeften en wensen van de betrokken partijen. Maar het is evenzeer van belang om verder te kijken en na te denken over de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst. Dit is niet alleen een kwestie van vooruitzien, maar ook van risicobeperking.

Service Level Agreements (SLA's), in agile contexten bekend als eXperience Level Agreements (XLA's), zijn kerncomponenten die duidelijk de verwachtingen en normen voor dienstverlening vaststellen. Samen met Key Performance Indicators (KPI's) bieden ze een meetbare basis om prestaties te beoordelen. Het Dossier Afspraken en Processen (DAP) gaat nog een stap verder, door specifieke richtlijnen te geven voor de werkwijze en het behandelen van escalaties, inclusief governance modellen.

Te vaak echter, worden deze instrumenten over het hoofd gezien of haastig samengesteld zonder grondige overweging. Dit kan leiden tot onduidelijkheid, misverstanden en conflicten verderop in de samenwerking. In het ergste geval kunnen deze nalatigheden resulteren in langdurige juridische geschillen, onvoorziene kosten en beschadigde zakelijke relaties.
 

Door vanaf het begin de juiste aandacht te besteden aan de uitvoeringsaspecten van een overeenkomst, kunnen partijen zichzelf behoeden voor onnodige complicaties. Het is een investering in duidelijkheid, vertrouwen en, uiteindelijk, een soepele en succesvolle samenwerking.

MfN Mediation, Zakelijke Conflictbemiddeling, Dagvoorzitter, Corporate Mediation, Registermediation - mediator, MfN mediator en Registermediator Grootzakelijk. SLA, KPI conlicten, disputen.

MfN Mediation, Zakelijke Conflictbemiddeling, Dagvoorzitter, Corporate Mediation, Registermediation - mediator, MfN mediator en Registermediator Grootzakelijk. SLA, KPI conlicten, disputen.

MfN Mediation, Zakelijke Conflictbemiddeling, Dagvoorzitter, Corporate Mediation, Registermediation - mediator, MfN mediator en Registermediator Grootzakelijk. SLA, KPI conlicten, disputen.

Duurzaam

Een langdurige relatie kent geen discussies over wie wat doet, maar constructieve gesprekken over hoe het voor beiden nóg beter kan.

bottom of page